Πολιτική Απορρήτου - GDPR

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και η πολιτική απορρήτου αναφέρονται στη συναίνεση των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα για σκοπούς αποστολής επαγγελματικών μηνυμάτων και για σκοπούς άλλων δραστηριοτήτων απευθείας διαδικτυακού μάρκετινγκ.

Ταυτότητα ελεγκτή
και στοιχεία επικοινωνίας

Υπεύθυνος της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η εταιρεία Rubio Company LLC, Tzar Simeon Veliki 55, 3700 Vidin, Bulgaria, Καν. Οχι.: 206569576, ΦΠΑ: BG206569576 (εφεξής «Ελεγκτής»).

Στοιχεία επικοινωνίας

Ο υπεύθυνος για την προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι ο εξής: Γκόραν Ντιμιτρίγιεβιτς, διευθυντής εταιρείας, email: geia@lussuria.gr

Νομική βάση για τη νόμιμη
επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι η συγκατάθεσή σας που δόθηκε στον υπεύθυνο βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (EC) αριθ. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Προστασία των Ατόμων σε σχέση με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και την ελεύθερη ροή και ανταλλαγή τέτοιων δεδομένων, η οποία καταργεί την Οδηγία 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα) (εφεξής «Κανονισμός»).

Σκοπός επεξεργασίας
προσωπικών δεδομένων

Ο σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η χρήση του συστήματος, οι επιχειρηματικές επικοινωνίες και άλλες δραστηριότητες μάρκετινγκ του Υπεύθυνου Επεξεργασίας μαζί σας.

Δεν υπάρχει  αυτόματη ατομική απόφαση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας σε σχέση με το άρθρο 22 του κανονισμού.

Το χρονικό όριο
αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων

Η περίοδος κατά την οποία θα διατηρηθούν τα προσωπικά σας δεδομένα από τον υπεύθυνο επεξεργασίας είναι 3 έτη, αλλά όχι μεγαλύτερη από αυτήν, εκτός εάν η συγκατάθεσή σας για τη χρήση των δεδομένων (για τους σκοπούς αυτούς) αποσυρθεί εντός αυτής της χρονικής περιόδου.

Άλλοι χρήστες προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν μόνο από τους ακόλουθους χρήστες:
Εταιρείες διαχείρισης διακομιστών και ιστού, εταιρείες μάρκετινγκ και προώθησης, εταιρείες τήρησης βιβλίων και εταιρείες αποστολής.

Δικαιώματα των χρηστών
προσωπικών δεδομένων

Υπό το σύνολο των προϋποθέσεων για τη χρήση των προσωπικών δεδομένων, που καθορίζονται στον Κανονισμό, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τον υπεύθυνο σας πρόσβαση, διόρθωση ή αφαίρεση των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. έχετε  επίσης το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα στη φορητότητα των προσωπικών σας δεδομένων.

Έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αποσύρετε τη συγκατάθεση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων που δόθηκε στον υπεύθυνο. Σε περίπτωση που συμβεί αυτό, αυτό δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα του δικαιώματος επεξεργασίας που είχε παραχωρηθεί στο παρελθόν, πριν την ανάκλησή του. Η συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μπορεί να ανακληθεί με την αποστολή email στο geia@lussuria.gr.

Εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή ότι ο ίδιος ο Κανονισμός έχει γίνει κατάχρηση, έχετε το δικαίωμα, μεταξύ άλλων, να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια αρχή.

Δεν έχετε καμία υποχρέωση να παρέχετε τα προσωπικά σας στοιχεία. Η υποβολή των προσωπικών σας δεδομένων δεν αποτελεί σύμβαση που έχει νομικές υποχρεώσεις ούτε συνεπάγεται την ανάγκη σύναψης σύμβασης